+31 6 13 35 65 35 info@green-watts.nl

Green Watts
ENERGY Solutions

Uw partner bij het realiseren van duurzame energie oplossingen

De energietransitie

De overgang naar een duurzame energievoorziening in Nederland is niet meer te stoppen. In het energieakkoord uit 2013 zijn de ambitieuze doelstellingen opgenomen om het aandeel hernieuwbare energie in Nederland te vergroten naar 14% in 2020 en 16% in 2023. Om deze doelen tijdig te bereiken is het gestaag verder vervangen van fossiele door hernieuwbare energie varianten noodzakelijk.

Deze energietransitie is niet altijd gemakkelijk en vanzelfsprekend en vraagt om kennis, visie, uitleg, overtuigingskracht en regie. De productie van elektriciteit, warmte of biogas kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Een goede begeleiding tijdens het totale traject leidt tot een weloverwogen installatiekeuze en vervolgens tot de productie van de gewenste GROENE WATTS.

Duurzame energie? ja natuurlijk!

Goed voor onze economie

Minder fossiele brandstoffen

Beter voor het milieu op aarde

Positieve, duurzame uitstraling

Onafhankelijk advies over? duurzame energie

Green Watts levert voor ondernemers het totaalpakket voor duurzame energie vraagstukken.

Bij de overstap naar en toepassing van duurzame energie zijn diverse expertises gewenst, zoals: energieberekeningen, vergunningen, subsidies en technische ondersteuning.

Wij weten wat de kansen en aandachtspunten zijn en zorgen voor een praktische en duidelijke begeleiding.

No-nonsense en onafhankelijkheid zijn hierbij de basis.

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op

Raymond Derks

Raymond Derks

Tel: +31 6 14 85 24 54
E-mail: raymond@green-watts.nl

Rob Zanders

Rob Zanders

Tel: +31 6 13 35 65 35
E-mail: rob@green-watts.nl